DISCLAIMER

Disclaimer H.J. de Rooy: De op deze website getoonde informatie wordt door H.J. De Rooy met zorg samengesteld, toch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. H.J. De Rooy verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door H.J. De Rooy worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

H.J. De Rooy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. De H.J. De Rooy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van H.J. De Rooy opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel H.J. De Rooy alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is H.J. De Rooy niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Disclaimer H.J. de Rooy: Verwijzingen naar sites die niet door H.J. De Rooy worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel H.J. De Rooy uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door H.J. De Rooy worden onderhouden wordt afgewezen. De site bevat links naar andere sites en sites van business partners die niet tot H.J. De Rooy. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van de uitingen van H.J. De Rooy (hieronder begrepen de correspondentie, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of H.J. De Rooy.

Disclaimer H.J. de Rooy